Toivoterapia

Toivon on useissa tutkimuksissa osoitettu liittyvän ihmisen mielen hyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteen ja aktiivisten selviytymiskeinojen käyttöön elämänkriiseissä.

Mitä toivo on?
Toivo on yksilön uskomusta siihen, että pystyy saavuttamaan omat tavoitteensa. Siihen sisältyy kaksi prosessia: keinojen löytäminen tavoitteiden saavuttamiseksi ja päättäväisyys käyttää näitä keinoja.

Mitä on toivoterapia?
Toivoterapia perustuu Snyderin (2002) teoriaan toivosta, jossa ajatellaan ihmisen olevan pohjimmiltaan tavoitteisiin suuntautunut. Tutkimuksin on osoitettu, että toivoon perustuvaa ajattelua voi oppia. Toivoterapian tavoitteena on lisätä hyvinvointia, vahvistaa toimintakykyä sekä vähentää huolen ja ahdistuksen kokemusta.

Toivoterapiassa:
* Tunnistetaan henkilökohtaisesti merkittäviä tavoitteita mm. arvoja tarkastelemalla
* Etsitään keinoja ja reittejä tavoitteen saavuttamiseksi
* Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja
* Vahvistetaan myönteistä sisäistä puhetta ja uskoa omiin kykyihin

Mitä tuloksia toivoterapiasta on?
Toivoterapian vaikuttavuudesta löytyy tieteellistä tutkimusnäyttöä. Toivoterapian avulla on saavutettu merkittävää masennuksen, toivottomuuden ja ahdistuksen vähentymistä. Elämän merkityksellisyyden ja oman toimijuuden kokemus on vahvistunut toivoterapialla.