Minusta

Sosiaalipsykologina ajattelen, että monilla ongelmilla on sosiaalinen alkuperä. Ihmiseen vaikuttaa se ympäristö, jossa hän elää ja on kasvanut. Erilaiset, välillä kirjoittamattomatkin, yhteiskunnassa hyväksyttävät tavat toimia ja olla, vaikuttavat käyttäytymiseen, ajatuksiin, tunteisiin ja päätöksiin. Kulttuurin perinteet ja arvot muokkaavat ihmistä ja määrittävät, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Sosiaalipsykologina tarkastelen ihmistä osana yhteisöjä, yhteiskuntaa ja erilaisia sosiaalisia ryhmiä.

Sosiaalipsykologin koulutuksen lisäksi olen perehtynyt sosiaaliseen vuorovaikutukseen, työ- ja organisaatiopsykologiaan ja erilaisiin väkivallan ilmiöihin. Olen aiemmin osallistunut mielenterveystyöhön Mielenterveyden keskusliitossa ja rikosten uhrien aseman parantamiseen rikosprosessissa Mieli ry:n Rikosuhripäivystyksessä. Nuorten Palvelu ry:ssä tein nuorten tukityötä. Minulla on kokemusta myös organisaation johtamisesta ja esihenkilötyöstä.

Minua kiinnostavat hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen teemat, joihin sosiaalipsykologia antaa monipuolisen näkökulman. Olen kiinnostunut siitä, miten merkitykset syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja miten niitä tulkitaan. Tutkin pro gradu -tutkielmassani velkaantuneiden naisten häpeäpuhetta ja kandidaatin työssäni syvennyin väkivaltarikoksen kokeneiden miesten identiteettityöhön haastattelutilanteessa. Sosiaaliset suhteet, erilaiset ryhmäjäsenyydet, vuorovaikutus muiden kanssa ja ympäröivä yhteiskunta kulttuurisine merkityksineen on kiehtova kokonaisuus, joka vaikuttaa toimintaamme ja käsitykseen itsestämme.


Pidän luentoja epävarmuudesta, surusta, toivosta, itsemyötätunnosta ja vuorovaikutustaidoista parisuhteessa. Etsitkö luennoitsijaa tapahtumaan näistä teemoista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Maarit Pönkänen
Sosiaalipsykologi, YTM, FM
maarit.ponkanen (at) gmail.com
p. 044 916 2250

Olen Suomen sosiaalipsykologit ry:n jäsen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsen.