Lyhytterapia on keskusteluapua

Lyhytterapia on luottamuksellista ja lyhytkestoista keskusteluapua, jossa tunnistetaan sillä hetkellä elämää ja mielen tasapainoa horjuttavia asioita. Tavoitteena on löytää tilanteeseen konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja, tunnistaa yksilöllisiä vahvuuksia ja vahvistaa voimavarakeinoja.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä erilaisia elämän kriisejä, kuten jaksamisen ongelmia, uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta, parisuhdeongelmia, työ- ja opiskelupaineita, erilaisia menetyksiä, surua tai sairautta.

Lyhytterapiaan tullessa sinulla ei tarvitse olla tarkkaa käsitystä siitä, miksi jokin asia tuntuu pulmalliselta. Riittää, että koet tarvitsevasi apua ja haluat etsiä ratkaisuja tilanteeseesi.

Sosiaalipsykologi auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja oivaltaa kanssasi tilanteeseen sopivia voimavarakeinoja.

AJANVARAUKSEEN


Oletko kohdannut elämänkriisin – ihmissuhteen päättymisen, menettänyt läheisen, sairastunut vakavasti tai kokenut muun yllättävän muutoksen? Koetko ahdistusta sosiaalisen median välittämistä mielikuvista, minkälainen pitäisi olla ja miltä näyttää? Huomaatko, että olet menettänyt mielenkiintosi itselle ennen tärkeisiin asioihin? Vaikuttaako työ ja työyhteisön asiat häiritsevästi vapaa-aikaasi?

Lyhytterapia on vuorovaikutukseen ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa tukea, ohjausta ja valmennusta oman hyvinvoinnin tukemiseen. Yhdessä keskustelu tuo uusia näkökulmia, lisää ymmärrystä ja vie asian käsittelyä eteenpäin. Lyhytterapiassa yhteistyö perustuu luottamukseen, toisen aitoon ja kunnioittavaan kohtaamiseen sekä kuulluksi tulemiseen.


Mitä on hyvä tietää lyhytterapiasta?

– Lyhytterapian käyntikerrat vaihtelevat 1-20 välillä. Ne sovitaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.
– Lyhytterapiaan ei tarvitse lääkärin lähetettä.
– Vastaanotolle pääsee nopeasti ajan varaamalla.
– Lyhytterapia on ohjausta ja valmennusta, josta ei tehdä kirjauksia tietojärjestelmiin tai anneta diagnooseja.

– Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa tai psykiatrista sairaudenhoitoa, minkä vuoksi siitä ei saa KELA-korvausta. Asiakas ohjataan eteenpäin, jos lyhytterapia on riittämätön tukimuoto asiakkaalle.
– Lyhytterapia ei ole Valviran valvonnan alaista terveydenhuollon palvelua.
– Lyhytterapia ei sovellu vakavampiin mielenterveyden ongelmiin.


Minkälainen koulutus Reditan lyhytterapeutilla on?

Lyhytterapeuttina toimii koulutettu sosiaalipsykologi ja lyhytterapeuttisen koulutuksen suorittanut terapeutti. Sosiaalipsykologin koulutus mahdollistaa jatko-opinnot psykoterapeutiksi. Sosiaalipsykologi on vuorovaikutuksen asiantuntija.

Mitä sosiaalipsykologia on? Sosiaalipsykologia on kiinnostunut siitä, miten ympäristö vaikuttaa ihmiseen ja muokkaa ihmistä. Yhtä lailla ihminen muokkaa ympäristöään. Kiinnostuksen kohteena on myös se, miten ihminen käyttää apuna erilaisia ympäristön resursseja itsensä ja oman elämänsä rakentamiseen.

Tieteenä sosiaalipsykologia tutkii vuorovaikutusta, erilaisia suhteita yksilöiden ja ryhmien välillä sekä ihmisen mielen sosiaalista muotoutumista.

Sosiaalipsykologit ovat vuorovaikutuksen asiantuntijoita, jotka tarkastelevat ihmistä erilaisten yhteisöjen jäsenenä. Yhteisö voi olla esimerkiksi perhe, työyhteisö, opiskeluyhteistö, ystäväpiiri, harrastusryhmät tai uskonnolliset yhteisöt.

Lisää tietoa Suomen sosiaalipsykologit ry:stä.