Pariohjaus

Parisuhteesta puhutaan ja kirjoitetaan usein pulmina ja solmuina. Pohdin parisuhdetta kuitenkin toisenlaisesta näkökulmasta. Lähden siitä, että parisuhde on jo itsessään voimavara ja lahja molemmille siinä oleville osapuolille. Keskeistä on saada yhteinen suhde toimimaan niin, että parisuhde voi olla voimavara yhdessä ja molemmille erikseen.

Miten paritapaaminen etenee?

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kuuntelen toiveita siitä, minkälaista tukea haluaisitte tapaamisesta.

Tapaamisen aikana saatte kertoa tilanteesta sen verran kuin koette mielekkääksi. Kuljen kanssanne keskustellen ja yhdessä oivalluksia tehden. Esitän kysymyksiä, joita käsittelemällä voitte löytää uusia näkökulmia tilanteeseen.

Uskon vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oivaltamiseen ja ajattelun jäsentymiseen yhteisen keskustelun avulla. Tunteiden ja ajattelun käsittelyssä voidaan käyttää avuksi hyväksymis- ja omistautumisterapian työkaluja. Toisissa tilanteissa taas voidaan hyödyntää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelutapaa. Uskon myös, että ratkaisun avaimet ovat jo olemassa ja yhteisen keskustelun avulla voidaan edetä niiden löytämisessä.

Tapaamisen lopuksi käydään rohkaiseva palautekeskustelu.