Menetelmät

Ratkaisukeskeisyys

Keskitymme usein ongelmiin ja pyrimme ratkaisemaan niitä tavoilla, joiden ajattelemme johtaneen niihin. Kun ratkaisutapamme eivät toimikaan, tilanne voi pahentua entisestään ja kierrämme kehää ongelman ympärillä.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian harjoituksissa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin sen sijaan, että keskityisimme menneisyyteen tai ongelmaan. Erityisesti etsitään niitä keinoja, joilla voit siirtyä ongelmallisesta tilanteesta toivottuun tavoitetilanteeseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia perustuu ajatukseen, että ihmisellä saattaa olla jo olemassa tarvittavat keinot saavuttaa muutos elämässään. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa näitä keinoja ja saada muutosprosessi alkuun.

Hyväksyminen

Meillä on taipumus hallita tai vältellä negatiivisia ajatuksia ja tunteita, mikä johtaa usein vain niiden lisääntymiseen.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa ajatellaan, että elämässä tapahtuu yllättäviä ja ikäviä asioita eikä niiden tapahtumista voi estää. Ihminen myös luo mielessään erilaisia kielellisiä sääntöjä ja ohjeita omista kokemuksista tai ajatuksista. Sen seurauksena voi syntyä toimimattomia sääntöjä, joita pyritään toteuttamaan.

Harjoitukset ohjaavat huomaamaan, etteivät ajatukset ja tunteet ole sama kuin ihminen itse, vaan ne ovat vain ihmisen sisällä tapahtuvia asioita. Tavoitteena on luoda rikas ja merkityksellinen elämä, johon hyväksytään elämään kuuluvat epämiellyttävät tunteet ja ajatukset.

Haastaminen

Ihmisellä on kyky luoda kokemistaan tapahtumista toimimattomia uskomuksia, jotka alkavat vaikuttaa koettuihin tunteisiin ja käyttäytymiseen. Alamme vältellä erilaisia tilanteita tai saatamme kokea häiritseviä ajatuksia ja tunteita tietyissä tilanteissa.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian harjoituksissa puretaan auki, miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Harjoituksissa tutkitaan uskomuksia tarkemmin; arvioidaan ja luodaan vaihtoehtoisia näkökulmia. Epäterveille tunteille etsitään toimivampia tunnekokemuksia.

Harjoittelun päämääränä on saavuttaa toivottu tavoite niin tunnetasolla kuin käyttäytymisessä. Työskentely on intensiivistä ja vaatii useamman tapaamiskerran.

Keho apuna

Mieli-keho-harjoitukset yhdistävät eri terapiasuuntia ja mielikehotietoisuutta. Sen kehittäjän, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Blockin mukaan, ylivirittynyt mieli-kehotila estää ihmistä elämästä parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisuna on aisteihin palaaminen, jotta kehon jännitystila purkautuu. Harjoitusten tavoitteena on auttaa säätelemään voimakkaita tunteita.