Oivallusten polku

Käsittele itselle merkittävää tai itseäsi häiritsevää asiaa uudella tavalla. Oivallusten polku-startissa kirjoitetaan lyhyt kirjoitus aiheesta, jota haluat käsitellä. Kirjoituksesta tehdään päätelmiä tieteellistä analyysimenetelmää (retorinen diskurssianalyysi) käyttämällä ja ne käydään yhdessä keskustellen läpi.

* Varaa aika alkutapaamiseen etänä 20 min (maksuton), jossa saat kirjoitusohjeet
* Kirjoita aiheesta, jota haluat käsitellä ja lähetä kirjoitus maarit.ponkanen (at) redita.fi
* Varaa aika yksilötapaamiseen 50 min lähivastaanotolle tai etänä

Mitä tästä on kerrottu?
Ajatuksia selkiyttävä, vapauttava, myönteinen. Tulkinnat johdattivat keskustelua toivomaani suuntaan. Sain uusia näkökulmia ja uutta pohdittavaa.

Retorista diskurssianalyysia käytetään tutkimaan kielen avulla tuotettuja merkityksiä ja niiden puolustamista puheessa tai kirjoituksessa. Kiinnostus kohdistuu siihen, miten kieltä käytetään arkipäivän puheessa tietynlaisia tarkoituksia varten. Tulkinnat eivät kerro ihmisen mielen sisällä olevista asioista.