Pariohjaus

Parisuhteessa koetut ongelmat kommunikoinnissa, kokemukset umpikujaan ajautumisesta, riittämättömyyden tunteet tai tunteet siitä, ettei koe tulevansa ymmärretyksi voivat olla tilanteita, joissa koette tarvetta keskustella teille ulkopuolisen kanssa tilanteestanne.

Paritapaamisissa olen keskustelun ja kysymysten avulla yhteistyökumppanina, kun keskustelemme parille merkityksellisistä aiheista hyväksyvässä ja avoimessa ilmapiirissä.

Lisää pariohjauksesta